Diensten

Werkzaamheden

De werkzaamheden van MD Verzuimadvies beslaan het volledige spectrum van verzuimadvisering. Voor alle vragen omtrent verzuim staat MD Verzuimadvies voor u klaar. Met MD Verzuimadvies huurt u een ervaren register casemanager in, met alle benodigde kennis van de sociale wetgeving en de geldstromen rond ziekte en arbeidsongeschiktheid.

U kunt MD Verzuimadvies inhuren voor onder meer verzuimbegeleiding, Wet verbetering poortwachter-analyses, een analyse van uw financiële kansen, besparingen en risico's met betrekking tot verzuim en interim opdrachten. MD Verzuimadvies levert casemanagement op dossierniveau en op organisatieniveau.

Casemanagement op dossierniveau

 • Interim verzuimbegeleiding;
 • Preventief advies, verzuim voorkomen, niet bij alle situaties is er sprake van verzuim;
 • Advisering ter professionalisering van de verzuimbegeleiding;
 • Ondersteuning bij alle stappen van de Wet verbetering poortwachter;
 • Begeleiden van werknemers in hun verzuim. Kijken naar de mogelijkheden en tegelijkertijd rekening houden met de beperkingen;
 • Inschakeling van de bedrijfsarts door middel van effectieve vraagstelling;
 • Inzetten van adequate interventies en dit proces bewaken;
 • Aanvragen WIA uitkeringen en optreden als contactpersoon voor het UWV;
 • Beoordelen mogelijkheid vervroegde WIA aanvraag ten behoeve van IVA;
 • Advisering omtrent het voorkomen van loonsancties;
 • Begeleiding/opstellen van bezwaarschriften, voeren van bezwaarprocedures tegen beschikkingen van het UWV;
 • Waar nodig aanvraag deskundigenoordelen;
 • Advisering re-integratie: 1e spoor en 2e spoor;
 • Bewaken van afspraken met verschillende partijen uit het speelveld en indien nodig deze aanspreken op resultaat en kwaliteit;
 • Inventarisatie van complexe verzuimdossiers op procesgang;
 • Financiële scenario's voor de werknemer en de werkgever in kaart brengen;
 • Het benutten van cofinanciering door andere externe partijen om de kosten te verlagen;
 • Begeleiding Ziektewet en WGA dossiers.

Casemanagement op organisatieniveau

 • Inventariseren en analyseren van verzuimgegevens;
 • Ondersteunen bij het aanpassen en implementeren van het verzuim- en re-integratiebeleid;
 • Adviseren over hoe verder na de WIA-beoordeling;
 • Hoe benut uw organisatie de no-risk-polis?
 • Worden alle mogelijke premiekortingen benut?
 • Controle van de WGA-beschikkingen;
 • Controle van de ZW-beschikkingen;
 • Benut u de mogelijkheden van cofinanciering?
 • Begeleiden en coachen management, P&O, OR en casemanagers op het gebied van verzuim;
 • Verzuimtrainingen;
 • Interim opdrachten arbodiensten.

Opleiding & keurmerk

Met MD Verzuimadvies huurt u een ervaren en geregistreerd register casemanager in. Marleen Demmers is geregistreerd bij de RNVC (Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers). Zij voldoet aan de door de RNVC gestelde eisen om de titel Rccm (Register case- en caremanager) te mogen voeren, waaronder de jaarlijkse bijscholingen en periodieke examens. Tevens is zij gebonden aan de ethische gedragscode van de RNVC.
Daarnaast is Marleen aangesloten bij het Register Specialistisch Casemanagement. Dit register is aanvullend op de RNVC.

 • Afgestudeerd: HBO verpleegkunde Bachelor of Health Care, bc. en Post bachelor HAN Rccm®
 • Keurmerk: Rccm®
 • Titel: RSC-RCM
 • Verpleegkundige BIG registratie: 49058056030